COMUNICAT DE PRESĂ PENTRU PROIECTUL CESI

3 Feb, 2021

                                                                                      

                 „CESI – Calitate prin educație școlară incluzivă”, șanse la educație de calitate pentru 500 de copii în risc de părăsire timpurie a școlii

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava a semnat la mijlocul lunii decembrie a anului trecut contractul în vederea derulării proiectului „CESI – Calitate prin educație școlară incluzivă”.

 Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 859.554 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului CESI – Calitate prin Educație Școlară Incluzivă”, cod PN2017 este creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc prin promovarea educației incluzive în cele 14 școli colaboratoare selectate din județele Suceava și Brașov.

Proiectul, al cărui promotor este CJRAE Suceava se va derula în parteneriat cu CJRAE Brașov, pe parcursul a 2 ani, începând cu luna ianuarie 2021 si se adreseaza unui grup țintă format din 500 copii si tineri care provin din medii dezavantajațe, din școli din mediul rural și urban din cele două județe, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii/ risc de abandon școlar sau cu cerințe educaționale speciale și își propune să îmbunătățească participarea școlară a acestora și să crească ratele de tranziție de la ciclul primar la cel gimnazial şi de la cel gimnazial la cel liceal. De asemenea, proiectul se adresează și unor grupuri țintă formate din 250 de părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor din grupul țintă, personal din domeniul educației care lucrează cu copiii sau tinerii (70 de cadre didactice).

Conceptul proiectului este unul integrat, având în prim plan creșterea atractivității școlii pentru copiii din medii dezavantajate prin activități directe de consiliere psihopedagogică, activități extrașcolare (pe teme de mediu, discriminare, nutritie, sport, igiena, excursii tematice) și oferirea de sprijin material (premii elevilor cu cele mai bune rezultate școlare și câte un pachet de sprijin fiecărui elev participant la proiect în fiecare an de proiect). Aceste activități adresate elevilor vor fi completate de activitățile de mentorat și de perfecționare a cadrelor didactice prin cursuri de în domeniul educației incluzive, activității cu elevilor cu cerințe educaționale speciale și formării de competențe sociale. De asemenea activitățile proiectului vizează implicarea activă a părinților elevilor participanți în proiect, părinți care vor beneficia de ateliere de informare și consiliere parentală privind incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii sau a celor cu cerințe educaționale speciale. Cei 500 de elevi care vor beneficia direct de serviciile proiectului (dintre care 175 sunt elevi cu cerințe educaționale speciale) provin din 14 scoli din judetele Suceava și Brașov, mediul urban și rural.

În cadrul proiectului va fi realizată și o metodologie de îmbunătățire a programelor educaționale pentru crearea unui cadru atractiv de desfășurare a activităților educaționale, în vederea ameliorării riscului de părăsire timpurie a sistemului de învățământ sau în reducerea discriminării.

Pe termen lung, se urmărește dezvoltarea de modele de bune practici pentru alte școli din cele două județe și stabilirea de relații profesionale constante între CJRAE Suceava și CJRAE Brașov în vederea promovării educației incluzive prin tehnici inovative.

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestui text nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului

 

Persoană de contact,

Director CJRAE Suceava

Prof. Maria PAVELESCU

Tel. 0744 700 519

Descarca comunicatul AICI