DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL CES

10 Nov, 2017

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL CES

conform metodologiei în viguare reglementată prin PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL DE CAZ PENTRU COPIII CU CES ORIENTAŢI ŞCOLAR ŞI PROFESIONAL:  

 □ o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate) - COPIE;

 □ copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal - COPIE;
  □ o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului) - COPIE;

□ ancheta socială de la SPAS/DGASPC – ORIGINAL SAU COPIE CERTIFICATĂ PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL DE CĂTRE COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI;

□ fișa medicală sintetică de la medicul de familie - ORIGINAL SAU COPIE CERTIFICATĂ PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL DE CĂTRE COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI;

□ certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate - ORIGINAL SAU COPIE CERTIFICATĂ PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL DE CĂTRE COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI;

□ fișa de evaluare psihologică - ORIGINAL SAU COPIE CERTIFICATĂ PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL DE CĂTRE COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI;

□ fișa psihopedagogică - ORIGINAL SAU COPIE CERTIFICATĂ PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL DE CĂTRE COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI;

 □ o copie a foii matricole şi/sau adeverință, ex. preşcolari, elevi transferaţi la alte unităţi şcolare etc.;

 □ o copie a certificatului de orientare școlară/profesională dacă este cazul.

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!