Prin ordinul de ministru nr. 3473/10.03.2021 au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022.

Vizualizare Metodologie

Vizualizare Calendar

Stimați părinți,

În perioada 22.03 – 27.04.2021, CJRAE Brașov va realiza evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01.09– 31.12.2021 inclusiv, în vederea înscrierii în învățământul primar (clasa pregătitoare) .

Conform art. 7 alin (1), CJRAE realizează evaluarea doar pentru următoarele situații:

·        Copii care nu au frecventat grădinița

·        Copii care s-au întors din străinătate

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor se realizează astfel:

·        programare la telefon 0787.617.107, de luni până vineri în intervalul orar 8-16 și

·        depunerea/transmiterea cererii-tip prin care se solicită evaluarea copilului la adresa de e-mail:cjraebvro@yahoo.com sau prin poștă la adresa: Șirul Gheorghe Dima nr.4, în atenția CJRAE Brașov.

Modelul cererii tip poate fi descărcat aici: Descarcă

Activitatea de evaluare va fi realizată în intervalul orar 10.00-18.00, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a beneficiarilor, în următoarele centreVizualizare

Situațiile excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie și cererile de amânare a înscrierii în învățământul primar vor fi analizate și soluționate de Comisia Județeană din cadrul ISJ Brașov. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor aflați în aceste situații sunt rugați să se adreseze CJRAE Brașov.